Comment

Barnegrupper Vår 21 er klare!

Spørreskjemaene har nå blitt besvart av 341 elever som meldte seg på ECHO-studien våren 2021.

263 av elevene skåret høyt på engstelse- og tristhetssymptomer, og det ligger dermed an til å kunne bli gruppe ved 33 av 34 skoler som har rekruttert barn dette semesteret.

Vi ser at 77 % av barna i dette semesteret har skåret over kuttepunktet for inklusjon i barnegrupper, mot 52% i den tidligere studien TIM (hvor man evaluerte effekten av Mestrende Barn for første gang). Grunnen til at flere skårer høyt nå er usikker. Dette kan være en mulig effekt av at flere barn nå er påvirket av koronasituasjonen. Det kan også være en følge av mere målrettet rekruttering til studien, dvs. at flere barn med forhøyet nivå av symptomer på angst og depresjon melder seg på ECHO, og at vi når flere barn som har behov for tiltaket.

Gruppeledere har tatt kontakt med familier for å invitere barna med i grupper. Foreldrene til barn som har skåret høyt, men som ikke kan bli invitert med videre grunnet plassbegrensinger i gruppe (maksimalt 7 barn i gruppen), vil i uke 9 motta informasjon om hvem de kan kontakte hvis de er bekymret. De får også informasjon gjennom en brosjyre om hvordan de kan støtte engstelige og triste barn.

Gruppestarten går av stabelen i uke 10, i mellomtiden vil en del skoler holde et forberedende foreldremøte for å sikre god informasjonsflyt til foreldre.

Add a comment

Email again: