Comment

Status februar 2020

Her følger en liten oversikt over hva vi har foretatt oss i Echo-prosjektet så langt.

Januar 2019

Møte med førstelinjetjenesten. Vi diskuterer Echo-prosjektet og samler første erfaringer i bruk av VR-briller.


Februar 2019

«Kick off» seminar for hele Echo-arbeidsgruppen sammen med brukerrepresentanter.


April 2019

Websiden er snart ferdig!


Juni 2019

Metodeseminar med Prof. Linda Collins i RBUP.


Juli 2019

Vi utvikler “MittEcho” appen sammen med USIT.


August 2019

Møte med forskningsstøtte i RBUP for å videreutvikle infrastrukturen for innhenting av samtykke og data. Ole Martin presenterer løsningen for samarbeidspartnere fra kommunen.


September 2019

Kicki og Simon-Peter presenterer Echo prosjektet på RBUPs jubileumskonferanse. T-skjortekatapult i aksjon.


November 2019

Echo forskningssymposium på AITANA-konferansen i Oviedo.


Desember 2019

Prosjektmøte i Trondheim. Odd Sverre Westbye liker den nye Echo t-skjorta (julepresang).


Ferdigstilling av ECHO websiden og samtaler «mellom dørene»


Januar 2020

Bilder fra opplæringen i Oslo, Levanger, Bodø og Tromsø.


Februar 2020

Forberedende møte med alle veiledere i Echo-studien på Skype.

Add a comment

Email again: