Comment

«Våte klær, løse tenner, stol med hjul- det er ikke alltid lett å holde konsentrasjon..»

På Tårnåsen skole har det gått så det suser med rekruttering av barn, spørreskjemaer og Mestrende Barn grupper. Vi har spurt helsesykepleierne Randi Sundmark Sagvolden og Kristin Ringkjøb Tormodsgard og psykolog Nina Stenvik Granly blant annet om hva de liker med å drive barnegrupper, og hvilke utfordringer de støter på.

De tre gruppelederne synes det er viktig å være med i ECHO: «Triste og engstelige barn er ofte barn som ikke synes så godt, de kan lett gå under radaren, og derfor er det ikke alltid vi når disse barna med hjelpetiltak» mener gruppelederne.

«Ved å være med på ECHO kan vi være med på å bidra til at disse barna får god hjelp, før engstelsen og tristheten går for mye utover livsutfoldelse og glede. Samtidig synes vi det er viktig å være med på å utvikle evidensbaserte metoder, slik at vi kan være trygge på at den hjelpen vi gir faktisk hjelper!»

Ved Tårnåsen skole ønsket mange barn å delta i ECHO. Gruppelederne fikk tilbakemeldinger fra foreldre om at barna var svært motiverte for å være med på både kartlegging og gruppe. Flere ga uttrykk for at de var spente og ble veldig glade da de fikk beskjed om at de fikk være med i gruppe! 


Korona påvirket gruppene

«Gruppen som skulle starte våren 2020 måtte avlyses på grunn av pandemien og veiledningstid gikk med på å drøfte smittevernstiltak» forteller de tre gruppelederne. Høsten 2020 leder de en ny ECHO-gruppe på Tårnåsen, men merker at pandemien skaper større krav til renhold av lokaler, størrelse på lokalet og at en må holde unaturlig stor fysisk avstand til barna.

 

Våte klær, løse tenner, stol med hjul- det er ikke alltid lett å holde konsentrasjon

Til spørsmålet om hva som er utfordrende med å drive barnegruppe svarer gruppelederne:

«Våte klær, løse tenner, stol med hjul- det er ikke alltid lett å holde konsentrasjon og oppmerksomheten rettet mot dagens tema.» Gruppelederne sier også at det kan være utfordrende om tidspunktet for gruppen kolliderer med spennende fag/aktiviteter på skolen, og det er ikke alltid enkelt å få barna til å gjøre hjemmeoppgaver.

De forteller at det kan være utfordrende å rekke alle oppgavene i manualen. Med 7 barn i gruppa kan en time bli travel, og Randi, Nina og Kristin tilstreber samtidig å sørge for at alle opplever seg sett og hørt. De skulle ønske de ved gruppestart kunne hatt bedre tid til å etablere kontakt og bli kjent med hva hvert enkelt barn strever med.

 

Engasjerte elever

Gruppelederne setter et inkluderende felleskap høyt, og liker at barna som er med i gruppe får en opplevelse av at de ikke er alene om å føle seg redde og triste.

I gruppen skaper de en trygg atmosfære der det er trygt å fortelle om vonde tanker og følelser, og gruppelederne synes det er fint å se hvordan barna oppmuntrer og støtter hverandre. Barna er ivrige og lærevillige.  

«Det å få støtte opp under og følge utviklingen deres over en intens periode, er noe av det beste med å drive gruppe! Å se at barna mestrer og tør å utfordre seg selv er også kult!» sier gruppelederne. De synes det virker som om barna lærer aller mest av å gjøre aktiviteter der mestringsstrategier praktiseres. 

Randi, Nina og Kristin tror at barna som er med i gruppe opplever å bli tatt på alvor, at de synes øvelsene er morsomme, engasjerende og lærerike - og så setter de stor pris på belønningene!

«Vi tror barna synes det er spennende, dette er ikke noe alle på skolen får være med på. De kan snakke trygt om følelser de tidligere ikke har delt med andre elever. De møter forståelse og opplever at de ikke er alene om å ha vanskelige tanker og følelser»

Add a comment

Email again: