«Våte klær, løse tenner, stol med hjul- det er ikke alltid lett å holde konsentrasjon og oppmerksomheten rettet mot dagens tema» 

Ved Tårnåsen skole i Nordre Follo jobber gruppelederne i ECHO Randi Sundmark Sagvolden, Nina Stenvik Granly og Kristin Ringkjøb Tormodsgard med Mestrende Barn grupper. De synes det er viktig å være med i ECHO fordi triste og engstelige barn kan falle under radaren og derfor være vanskelige å nå. De liker at de i barnegruppene klarer å skape en trygg atmosfære hvor barna kan fortelle om tanker og følelser, og at de får følge barnas utvikling i en intens periode. Les intervju med gruppelederne om hvordan det er å drive barnegrupper!


Gi barna som strever hjelp til mestring på egen premisser
10.november 2020: Ny kronikk publisert på Forskning.no: 

(Klikk på bildet for å lese kronikken)Uke 39: Veldig god rekruttering til ECHO-grupper.
I løpet av de neste to ukene vil i alt 33 grupper starte opp programmet Mestrende Barn som en del av ECHO-studien. Under de rådende forhold med Korona og smittevern er dette et fantastisk resultat som betyr at mellom 150 og 200 barn, rundt omkring i landet, får hjelp til å mestre engstelige og triste tanker og følelser! Prosjektgruppen vil rette en stor takk til alle som har bidratt med rekruttering og kartlegging for å få dette til!

Skoler fra nord, midt og øst i Norge som er med i ECHO:


7. til 9.september gjennomførte vi opplæring av nye gruppeledere i ECHO-studien. Opplæringen ble holdt i Oslo, med deltakere fra hele landet.

Vi har laget flere instruksjonsvideoer som viser hvordan man håndterer de ulike betingelsene i studien: blant annet oppstart av VR briller, hvordan gruppelederne får tilgang til den digitale versjonen av Mestrende barn programmet og «MittEcho» appen. Vi håper at vi på denne måten har gitt en mer fleksibel opplæring av gruppelederne, og at vi samtidig kan gjøre det enklere å ta alle verktøy i studien i bruk. 
I klippet nedenfor  kan du se barn og voksne fortelle om erfaringer med å delta i Mestrende barn gruppe i TIM-studien. 

OBS: i denne studien kunne også 8-åringer delta, og alle foreldre deltok i gruppe. Dette er endret i ECHO-studien. 

03. april 2020
Slik snakker du med barn om koronaviruset

Vi opplever at det er stor usikkerhet rundt omkring i Norge i dag. Mange er redde for hva denne krisen vil bringe på kort, men også på lang sikt.

Her finner dere noen råd om hvordan dere kan hjelpe deres barn gjennom krisen på en mest mulig trygg og sikker måte.

Om ECHO

ECHO-studien er for barn fra 9-12 år som er mer engstelig og/eller triste enn andre barn. I grupper på skolen skal barna lære seg mestringsstrategier.

Mer informasjon om studien