Har du blitt invitert til å delta i ECHO-studien?

Les her om hvordan vi trygt ivaretar deltakerdata, eller kontakt oss29.april 2020:

Til orientering er det nå grupper i gang på 21 av skolene, og de fleste av dem driver smågrupper fysisk.

10 av de mindre skolene venter med gruppe til høsten, – dette er mulig fordi de kun har rekruttering av gruppe i to semestre.

For de resterende skolene var det pga COVID-19 og de følgende utfordringer dessverre ikke mulig å fortsette med gruppe dette semesteret.

 

20/04/2020: 

Grupper vil snart kunne starte igjen (med lokale variasjoner).

Det er fortsatt uklart når skolene vil åpne igjen for 5-7 klasse. ECHO, skoler og gruppeledere ønsker i så stor grad som mulig å gi barn et tilbud slik de har blitt forespeilet. ECHO har derfor foreslått ulike måter dette kan gjøres på til kommuner og bydeler, og det avgjøres nå lokalt av skole, helsetjeneste og gruppeledere hva man kan tilby barna ved den enkelte skolen. Ved noen skoler vil man kunne tilby at gruppen møtes digitalt, andre ønsker å dele opp gruppen i mindre grupper og møtes fysisk, og i noen kommuner har ikke gruppelederne kapasitet til å få i gang grupper på nåværende tidspunkt. Gruppelederne for ditt barns gruppe vil kontakte foreldre og gi beskjed om hvorvidt gruppen starter opp igjen, når dette vil bli og om det blir i smågrupper eller digitalt.


03/04/2020
Slik snakker du med barn om koronaviruset

Vi opplever at det er stor usikkerhet rundt omkring i Norge i dag. Mange er redde for hva denne krisen vil bringe på kort, men også på lang sikt.

Her finner dere noen råd om hvordan dere kan hjelpe deres barn gjennom krisen på en mest mulig trygg og sikker måte.

17/03/2020:

I denne spesielle tiden vil vi informere dere om at ECHO-studien fortsetter, og så snart det er forsvarlig ønsker vi å komme i gang med gruppene igjen.
Vi vil holde dere oppdatert så godt det lar seg gjøre.

Spørreskjema til foresatte og til lærer har blitt sendt ut.
Har du mottatt epost om dette håper vi at du tar deg tid til å besvare spørreundersøkelsen. Hvert enkelt svar er viktig for oss.13/03/2020:
På grunn av coronaviruset har det blitt noen forsinkelser med utsendelse av informasjon.

12/03/2020
Viktig melding:

Som følge av coronaviruset, stengte skoler og arbeidet med å begrense smittefaren tar skolene en pause med gruppene.

Mer informasjon om oppstart av gruppene igjen kommer etter hvert som informasjonen om helsesituasjonen i landet oppdateres. Vi vil gjøre vårt beste for å gi barn det tilbudet de er forespeilet.

Har du digitale timer?

I denne tiden hvor gruppene ikke drives vil også publiseringen av digitale timer ta en pause, da det er meningen at cirka annenhver time skal leveres digitalt og annenhver time i gruppesetting med gruppeledere.


Om ECHO

ECHO-studien er for barn fra 9-12 år som er mer engstelig og/eller triste enn andre barn. I grupper på skolen skal barna lære seg mestringsstrategier.

Mer informasjon om studien

47 skoler fra nord, midt og øst i Norge er med i ECHO: