ECHO-studien er for barn fra 8-12 år som er mer engstelig og/eller trist enn andre barn. I grupper på skolen skal barna lære seg mestringsstrategier.

Mer informasjon om studien

Juni 2022:
De aller siste gruppene i ECHO-studien er nå avsluttet. 
I løpet av de 5 semestrene studien har pågått har 1412 barn blitt kartlagt på 55 skoler i hele landet. Over 200 gruppeledere har fått opplæring i tiltaket og ledet gruppene hvor 891 barn har deltatt. 
Takk til alle barn, foreldre, skolekontakter og gruppeledere som har deltatt i ECHO-studien, og på den måten bidratt til forskning. Vi håper kunnskapen studien gir kan føre til at barn får enda bedre hjelp til å håndtere engstelse og tristhet.


1.-2. juni 2022 deltok forskere fra ECHO-studien på en konferanse i Trondheim hvor temaet var digital behandling i barne- og ungdomspsykiatri. 
Tilrettelegging for digital behandling og utvikling av ulike digitale behandlingsprogrammer er noe det jobbes med flere steder. På konferansen fortalte vi om om bruk av VR-briller, app og DIGGI (den digitale versjonen av tiltaket), og delte erfaringer for å inspirere og lære av hverandre. Du kan lese mer om konferansen her.


Mars 2022:  Pandemien gjorde triste og engstelige barn mer bekymret.

Det er nå over 2 år siden Covid19 endret vår hverdag.
På Forskersonen.no kan du denne uken lese en kronikk hvor ECHO-gruppen har skrevet  om dette. 

Les saken herMars 2022: NRK-intervju om Koronakommisjonen
Flere hundre tusen nordmenn sliter psykisk etter pandemien. Likevel er ingen psykisk helse-eksperter med i gruppen som evaluerer korona-håndteringen.

Kicki Martinsen (lokal prosjektleder i ECHO) sier:
– Det er viktig for oss å gjøre noe tidlig, så vi kan slippe en feil utvikling. Vi må tørre å se barna der de er, fordi disse er ikke i spesialisthelsetjenesten. Derfor får barna hjelp i skolen. Barn skal ha med seg helsen inn i ungdoms- og voksenlivet. Vi får utrolig mye tilbakebetalt ved å fokusere på å forebygge i stedet for å reparere, sier Martinsen.

Les saken her


Vårens grupper i ECHO:

Gruppeledere har tatt kontakt med familier for å invitere barna med i vårens grupper.
Foreldrene til barn som har skåret høyt, men som ikke kan bli invitert med videre grunnet plassbegrensinger i gruppe (maksimalt 7 barn i gruppen), vil i uke 11/12 motta informasjon om hvem de kan kontakte hvis de er bekymret. De får også informasjon gjennom en brosjyre om hvordan de kan støtte engstelige og triste barn.

Oppstart for gruppene er mellom uke 9 og 11 ved de forskjellige skolene, litt avhengig av skolenes vinterferie.


Plan for grupper i ECHO våren 2022: «Vet du, jeg tør å gå nedi kjelleren helt alene nå»

Foto: Marte Skjesol

Mange barn er litt engstelige og triste, de tør ofte ikke være med på aktiviteter, bekymrer seg mye, og kan være nedstemte. 

Siden tidlig i fjor har Skogn barne- og ungdomsskole og Frol barneskole deltatt i Echo-studien. I studien har øver barna på å takle stress bedre, bli modigere og tørre flere ting. Samtidig har de blitt tryggere og elevene har kunnet hjelpe seg selv med vanskelige følelser og samtidig få bedre følelser og tanker om seg selv.

"Vi lærer oss gode mestringsstrategier slik at en kan forebygge utvikling av problemene"

Les hele artikkelen her.

Publisert i Innherred avis 15.mai 2021Bruk av VR i atferdseksperimenter

I ECHO er gruppene høst 2021 godt i gang og elevene skal snart begynne å gjøre atferdseksperimenter for å øve seg på situasjoner de synes kan være vanskelige. Ferdighetstrening, eksponering og øving er viktig i arbeidet med tristhet og engstelse.

Alle elevene skal bruke VR-briller i atferdseksperiment. Vi har spilt inn seks 360-graders videoer med situasjoner som barn og unge kan synes er vanskelig. F.eks. presentere noe foran klassen, invitere seg med i lek, eller være hjemme alene. Gjennom å bruke VR-briller vil elevene kunne øve seg på realistiske situasjoner i kontrollerte omgivelser, og vi kan øve på situasjonene igjen og igjen. Flere av situasjonene har også forskjellig vanskelighetsgrad, slik at elevene øver seg gradvis og opplever mestring.

Er du gruppeleder og lurer på noe angående VR-brillene? Gå til gruppeledersiden for mer informasjon og problemløsningBooster for gruppeledere
18 oktober 2021 hadde vi booster for ECHOs gruppeledere. Kari Walmsness snakket om hva man kan gjøre for urolige barn i gruppe, og vi så på status så langt i forskningsprosjektet

Barnegrupper Høst 2021 er klare!

Spørreskjema har blitt besvart av 327 elever som meldte seg på ECHO-studien høstsemesteret 2021.

217 av elevene skåret høyt på engstelse- og tristhetssymptomer, og det blir gruppe ved 33 av 37 skoler som har rekruttert barn dette semesteret.

Vi ser at 63 % av barna i dette semesteret har skåret over kuttepunktet for inklusjon i barnegrupper, mot 52% i den tidligere studien TIM (hvor man evaluerte effekten av Mestrende Barn for første gang). Grunnen til at flere skårer høyt nå er usikker. Dette kan være en mulig effekt av at flere barn er påvirket av koronasituasjonen. Det kan også være en følge av mere målrettet rekruttering til studien, dvs. at flere barn med forhøyet nivå av symptomer på angst og depresjon melder seg på ECHO, og at vi når flere barn som har behov for tiltaket.

Gruppeledere har tatt kontakt med familier for å invitere barna med i høstens grupper.
Foreldrene til barn som har skåret høyt, men som ikke kan bli invitert med videre grunnet plassbegrensinger i gruppe (maksimalt 7 barn i gruppen), vil i uke 41/42 motta informasjon om hvem de kan kontakte hvis de er bekymret. De får også informasjon gjennom en brosjyre om hvordan de kan støtte engstelige og triste barn.

Gruppestarten går av stabelen i mellom uke 39 og 41 ved de forskjellige skolene, litt avhengig av skolenes høstferie.Møt en av ECHOs stipendiater

Carina fra Regionssenter for Barn og Unges Psykiske Helse forteller om hva hun skal jobbe med i løpet av doktorgradsperioden i ECHO.

20. april 2021:
Noen av barnas tilbakemeldinger etter høstens barnegruppe:

17.mars 2021: 
Ny artikkel om barns livskvalitet og selvfølelse

Barn som rapporterer symptomer på angst og depresjon kan bli negativt påvirket på en rekke livsområder. 

795 barn var med TIM studien hvor vi undersøkte effekten av Mestrende barn grupper, den samme type barnegrupper vi bruker i ECHO-studien, Barn som hadde deltatt i barnegrupper viste en større forbedring i livskvalitet og selvfølelse enn de som ikke hadde vært med i barnegrupper. 
Les hva forskerne fant her!17 februar 2021: 
Vårens grupper snart klare!

Spørreskjemaene har nå blitt besvart av 341 elever som meldte seg på ECHO-studien våren 2021. 

263 av elevene skåret høyt på engstelse- og tristhetssymptomer, og det ligger dermed an til å kunne bli gruppe ved 33 av 34 skoler som har rekruttert barn dette semesteret.

Les mer om gruppene her


Erfaringssamling med gruppelederne i ECHO-studien
1.februar 2021: 

Mandag 1.februar gjennomførte vi en digital samling på Zoom med gruppelederne fra ECHO-studien. Rundt 60 gruppeledere var med og delte sine erfaringer fra tidligere Mestrende barn grupper i høst og våren i fjor. Etter en kort oppdatering om prosjektets fremdrift gikk prosjektgruppen sammen med gruppelederne gjennom de forskjellige elementer i tiltaket. På forhånd var noen av gruppelederne invitert til å fortelle om sine erfaringer og dele gode tips med oss alle. I tillegg fikk vi faglig påfyll om viktige strategier i arbeidet med triste barn og hvordan man kan sette gode mål for hvert  barn i
Mestrende barn gruppene, samt hvilke atferdseksperimenter som passer best i kombinasjon med målene.


Digital opplæring gjennomført 25.- 26.januar 2021:

Da har Kristin Martinsen sammen med Simon-Peter Neumer for første gang gjennomført digital opplæring i Mestrende barn for ECHO-studien.
Opplæringen hadde 36 deltaker fra skoler i både Sør og Øst, og Midt og Nord-Norge som deltar i ECHO-studien. 
Tilsammen har nå nærmere 180 gruppeledere i ECHO-studien fått opplæring.

Til tross for bare digital undervisning i to dager, følte deltakerne seg nå tryggere til å starte barnegruppe med sine kollegaer i uke i uke 10. Selv om det er ønskelig å gjennomføre opplæringen med fysisk tilstedeværelse, var det også i den digitale opplæringen lagt inn mange praktiske øvelser, flere nye filmer, og deltakerne ble koblet sammen i arbeidsgrupper med sine kolleger, selv om de deltok hjemmefra, sier Simon-Peter Neumer.


Januar 2021:                                                                                                     
Ny stipendiat i ECHO

Prosjektgruppen i Midt-Norge har fått tildeling av midler fra Samarbeidsorganet til et PhD-prosjekt som skal se nærmere på foreldres rolle hos triste og engstelige barn.

Kristin Ytreland, som er koordinator for ECHO i Midt starter i stillingen som stipendiat 01.februar og setter stor pris på at så mange foreldre har tatt seg tid til å fylle ut spørreskjema før og etter at deres barn har deltatt i Mestrende-barn grupper. Dette gir viktig data i forskningen på foreldre og triste og engstelige barn. Se Kristin fortelle mer om hvorfor dette er så viktig i denne videoen.


Januar 2021: 
Møt Vegard, gruppeleder i Ullern bydel

Første skoledag i 2021 fikk Vegard S. Kristiansen, en av våre gruppeledere ved Skøyen skole i Ullern, besøk av prosjektleder Simon-Peter Neumer. Vegard avsluttet før jul sin andre gruppe i ECHO prosjektet, og er nå spent på hvordan den nye gruppen til våren blir.

Selv om et par av barna trengte litt ekstra motivasjon for å begynne, så opplevde Vegard at alle barna i Mestrende barn gruppene var veldig motivert til å delta etter hvert. Han la særlig merke til dette i den tiden da skolen var stengt pga. COVID-19 og barna møtte opp på gruppemøtene selv om de egentlig ikke måtte være fysisk i skolen.

Det er ikke bare leker og morsomme ting vi jobber med i ECHO, likevel satte barna stor pris på gruppene og flere av barna hadde lyst til å fortsette i gruppene også etterpå.
Hjemmekontor-tilværelsen for mange foreldre pga. COVID-19 ga ekstra tid til å følge opp aktiviteter sammen med barnet, og barna hadde mulighet til å jobbe med oppgavene videre mens skolen var stengt. Men alle var enige at de savnet gruppene. Å oppleve fellesskapet i gruppene, det sosiale, er nok for mange barn noe av det viktigste.

Vi når de barna som har behov for litt hjelp, det er Vegard sikker på. Selv om noen av utfordringene (f.eks. det å presentere noe foran klassen, grue seg til å reise til leirskole) kanskje ikke virker som så store begivenheter for foreldrene, så er de nok veldig viktige milepæler i barnas skolehverdag.

Det er viktig at barnet er informert om ECHO og flott hvis barnet har tatt eget initiativ for å være med. Hvis det er tilfelle, og foreldrene tror at det kunne være meningsfullt, så bør man bare melde seg på, sier Vegard.ECHO på Barn- og Unge Kongressen 1.-2.desember 2020

ECHO var godt representert på årets barn- og unge kongress med hele 6 digitale postere. Hør nasjonal prosjektleder Simon-Peter Neumer og prosjektleder i Midt-Norge fortelle hvorfor dette er viktig for oss. 

Du kan ta en titt på posterne her.


Hammerfest kommune deltar i ECHO-studien

Hammerfest er en av kommunene som deltar med tre skoler i ECHO-studien.
Fagansvarlig for barn og unge tjenesten, Heidi Dahl, forteller om stort engasjement omkring arbeidet med Mestrende barn grupper i Hammerfest.

Her ser vi tre fornøyde gruppeledere som har avsluttet gruppe ved Baksalen skole;
Bjørn Erik Hansen, Inger Langvoll Wembstad og Sigrid Larsen. 

Prosjektet fortsetter også i 2021.


«Våte klær, løse tenner, stol med hjul- det er ikke alltid lett å holde konsentrasjon og oppmerksomheten rettet mot dagens tema» 

Ved Tårnåsen skole i Nordre Follo jobber gruppelederne i ECHO Randi Sundmark Sagvolden, Nina Stenvik Granly og Kristin Ringkjøb Tormodsgard med Mestrende Barn grupper. De synes det er viktig å være med i ECHO fordi triste og engstelige barn kan falle under radaren og derfor være vanskelige å nå. De liker at de i barnegruppene klarer å skape en trygg atmosfære hvor barna kan fortelle om tanker og følelser, og at de får følge barnas utvikling i en intens periode. Les intervju med gruppelederne om hvordan det er å drive barnegrupper!

Gi barna som strever hjelp til mestring på egen premisser
10.november 2020: Ny kronikk publisert på Forskning.no: Skoler fra nord, midt og øst i Norge som er med i ECHO:


I klippet nedenfor  kan du se barn og voksne fortelle om erfaringer med å delta i Mestrende barn gruppe i TIM-studien. 

OBS: i denne studien kunne også 8-åringer delta, og alle foreldre deltok i gruppe. Dette er endret i ECHO-studien. 

April 2020
Slik snakker du med barn om koronaviruset

Vi opplever at det er stor usikkerhet rundt omkring i Norge i dag. Mange er redde for hva denne krisen vil bringe på kort, men også på lang sikt.

Her finner dere noen råd om hvordan dere kan hjelpe deres barn gjennom krisen på en mest mulig trygg og sikker måte.