ECHO

ECHO-studien er for barn fra 8-12 år som er mer engstelig og/eller trist enn andre barn. I grupper på skolen skal barna lære seg mestringsstrategier.

Her kan du lese mer om ECHO-studien.

De aller siste gruppene i ECHO-studien ble avsluttet juni 2022.
I løpet av de 5 semestrene studien har pågått har 1840 barn blitt kartlagt på 55 skoler i hele landet. Over 200 gruppeledere har fått opplæring i tiltaket og ledet gruppene hvor 891 barn har deltatt.
Takk til alle barn, foreldre, skolekontakter og gruppeledere som har deltatt i ECHO-studien, og på den måten bidratt til forskning. Vi håper kunnskapen studien gir kan føre til at barn får enda bedre hjelp til å håndtere engstelse og tristhet.

Datainnsamlingen startet i 2020 og ble avsluttet sommeren 2023.