17 februar 2021: 

Vårens grupper snart klare!

Spørreskjemaene har nå blitt besvart av 341 elever som meldte seg på ECHO-studien våren 2021. 

263 av elevene skåret høyt på engstelse- og tristhetssymptomer, og det ligger dermed an til å kunne bli gruppe ved 33 av 34 skoler som har rekruttert barn dette semesteret.

Vi ser at 77 % av barna i dette semesteret har skåret over kuttepunktet for inklusjon i barnegrupper, mot 52% i den tidligere studien TIM (hvor man evaluerte effekten av Mestrende Barn for første gang). Grunnen til at flere skårer høyt nå er usikker. Dette kan være en mulig effekt av at flere barn nå er påvirket av koronasituasjonen. Det kan også være en følge av mere målrettet rekruttering til studien, dvs. at flere barn med forhøyet nivå av symptomer på angst og depresjon melder seg på ECHO, og at vi når flere barn som har behov for tiltaket.

Gruppeledere tar denne uken (uke 7) kontakt med familier for å invitere barna med i grupper. Foreldrene til barn som har skåret høyt, men som ikke kan bli invitert med videre grunnet plassbegrensinger i gruppe (maksimalt 7 barn i gruppen), vil i uke 9 motta informasjon om hvem de kan kontakte hvis de er bekymret. De får også informasjon gjennom en brosjyre om hvordan de kan støtte engstelige og triste barn.

Gruppestarten går av stabelen i uke 10, i mellomtiden vil en del skoler holde et forberedende foreldremøte for å sikre god informasjonsflyt til foreldre.

Vi ønsker alle en god vinterferie når den tid kommer og gleder oss til uke 10 med gruppestart!


Erfaringssamling med gruppelederne i ECHO-studien
1.februar 2021: 

Mandag 1.februar gjennomførte vi en digital samling på Zoom med gruppelederne fra ECHO-studien. Rundt 60 gruppeledere var med og delte sine erfaringer fra tidligere Mestrende barn grupper i høst og våren i fjor. Etter en kort oppdatering om prosjektets fremdrift gikk prosjektgruppen sammen med gruppelederne gjennom de forskjellige elementer i tiltaket. På forhånd var noen av gruppelederne invitert til å fortelle om sine erfaringer og dele gode tips med oss alle. I tillegg fikk vi faglig påfyll om viktige strategier i arbeidet med triste barn og hvordan man kan sette gode mål for hvert  barn i
Mestrende barn gruppene, samt hvilke atferdseksperimenter som passer best i kombinasjon med målene.


Digital opplæring gjennomført 25.- 26.januar 2021:

Da har Kristin Martinsen sammen med Simon-Peter Neumer for første gang gjennomført digital opplæring i Mestrende barn for ECHO-studien.
Opplæringen hadde 36 deltaker fra skoler i både Sør og Øst, og Midt og Nord-Norge som deltar i ECHO-studien. 
Tilsammen har nå nærmere 180 gruppeledere i ECHO-studien fått opplæring.

Til tross for bare digital undervisning i to dager, følte deltakerne seg nå tryggere til å starte barnegruppe med sine kollegaer i uke i uke 10. Selv om det er ønskelig å gjennomføre opplæringen med fysisk tilstedeværelse, var det også i den digitale opplæringen lagt inn mange praktiske øvelser, flere nye filmer, og deltakerne ble koblet sammen i arbeidsgrupper med sine kolleger, selv om de deltok hjemmefra, sier Simon-Peter Neumer.


Januar 2021:                                                                                                     

Ny stipendiat i ECHO

Prosjektgruppen i Midt-Norge har fått tildeling av midler fra Samarbeidsorganet til et PhD-prosjekt som skal se nærmere på foreldres rolle hos triste og engstelige barn.

Kristin Ytreland, som er koordinator for ECHO i Midt starter i stillingen som stipendiat 01.februar og setter stor pris på at så mange foreldre har tatt seg tid til å fylle ut spørreskjema før og etter at deres barn har deltatt i Mestrende-barn grupper. Dette gir viktig data i forskningen på foreldre og triste og engstelige barn. Se Kristin fortelle mer om hvorfor dette er så viktig i denne videoen.


Januar 2021: 
Møt Vegard, gruppeleder i Ullern bydel

Første skoledag i 2021 fikk Vegard S. Kristiansen, en av våre gruppeledere ved Skøyen skole i Ullern, besøk av prosjektleder Simon-Peter Neumer. Vegard avsluttet før jul sin andre gruppe i ECHO prosjektet, og er nå spent på hvordan den nye gruppen til våren blir.

Selv om et par av barna trengte litt ekstra motivasjon for å begynne, så opplevde Vegard at alle barna i Mestrende barn gruppene var veldig motivert til å delta etter hvert. Han la særlig merke til dette i den tiden da skolen var stengt pga. COVID-19 og barna møtte opp på gruppemøtene selv om de egentlig ikke måtte være fysisk i skolen.

Det er ikke bare leker og morsomme ting vi jobber med i ECHO, likevel satte barna stor pris på gruppene og flere av barna hadde lyst til å fortsette i gruppene også etterpå.
Hjemmekontor-tilværelsen for mange foreldre pga. COVID-19 ga ekstra tid til å følge opp aktiviteter sammen med barnet, og barna hadde mulighet til å jobbe med oppgavene videre mens skolen var stengt. Men alle var enige at de savnet gruppene. Å oppleve fellesskapet i gruppene, det sosiale, er nok for mange barn noe av det viktigste.

Vi når de barna som har behov for litt hjelp, det er Vegard sikker på. Selv om noen av utfordringene (f.eks. det å presentere noe foran klassen, grue seg til å reise til leirskole) kanskje ikke virker som så store begivenheter for foreldrene, så er de nok veldig viktige milepæler i barnas skolehverdag.

Det er viktig at barnet er informert om ECHO og flott hvis barnet har tatt eget initiativ for å være med. Hvis det er tilfelle, og foreldrene tror at det kunne være meningsfullt, så bør man bare melde seg på, sier Vegard.ECHO på Barn- og Unge Kongressen 1.-2.desember 2020

ECHO var godt representert på årets barn- og unge kongress med hele 6 digitale postere. Hør nasjonal prosjektleder Simon-Peter Neumer og prosjektleder i Midt-Norge fortelle hvorfor dette er viktig for oss.


Hammerfest kommune deltar i ECHO-studien

Hammerfest er en av kommunene som deltar med tre skoler i ECHO-studien.
Fagansvarlig for barn og unge tjenesten, Heidi Dahl, forteller om stort engasjement omkring arbeidet med Mestrende barn grupper i Hammerfest.

Her ser vi tre fornøyde gruppeledere som har avsluttet gruppe ved Baksalen skole;
Bjørn Erik Hansen, Inger Langvoll Wembstad og Sigrid Larsen. 

Prosjektet fortsetter også i 2021.


«Våte klær, løse t
enner, stol med hjul- det er ikke alltid lett å holde konsentrasjon og oppmerksomheten rettet mot dagens tema» 

Ved Tårnåsen skole i Nordre Follo jobber gruppelederne i ECHO Randi Sundmark Sagvolden, Nina Stenvik Granly og Kristin Ringkjøb Tormodsgard med Mestrende Barn grupper. De synes det er viktig å være med i ECHO fordi triste og engstelige barn kan falle under radaren og derfor være vanskelige å nå. De liker at de i barnegruppene klarer å skape en trygg atmosfære hvor barna kan fortelle om tanker og følelser, og at de får følge barnas utvikling i en intens periode. Les intervju med gruppelederne om hvordan det er å drive barnegrupper!

Gi barna som strever hjelp til mestring på egen premisser
10.november 2020: Ny kronikk publisert på Forskning.no: Uke 39: Veldig god rekruttering til ECHO-grupper.
I løpet av de neste to ukene vil i alt 33 grupper starte opp programmet Mestrende Barn som en del av ECHO-studien. Under de rådende forhold med Korona og smittevern er dette et fantastisk resultat som betyr at mellom 150 og 200 barn, rundt omkring i landet, får hjelp til å mestre engstelige og triste tanker og følelser! Prosjektgruppen vil rette en stor takk til alle som har bidratt med rekruttering og kartlegging for å få dette til!

Skoler fra nord, midt og øst i Norge som er med i ECHO:


7. til 9.september gjennomførte vi opplæring av nye gruppeledere i ECHO-studien. Opplæringen ble holdt i Oslo, med deltakere fra hele landet.

Vi har laget flere instruksjonsvideoer som viser hvordan man håndterer de ulike betingelsene i studien: blant annet oppstart av VR briller, hvordan gruppelederne får tilgang til den digitale versjonen av Mestrende barn programmet og «MittEcho» appen. Vi håper at vi på denne måten har gitt en mer fleksibel opplæring av gruppelederne, og at vi samtidig kan gjøre det enklere å ta alle verktøy i studien i bruk. 
I klippet nedenfor  kan du se barn og voksne fortelle om erfaringer med å delta i Mestrende barn gruppe i TIM-studien. 

OBS: i denne studien kunne også 8-åringer delta, og alle foreldre deltok i gruppe. Dette er endret i ECHO-studien. 

03. april 2020
Slik snakker du med barn om koronaviruset

Vi opplever at det er stor usikkerhet rundt omkring i Norge i dag. Mange er redde for hva denne krisen vil bringe på kort, men også på lang sikt.

Her finner dere noen råd om hvordan dere kan hjelpe deres barn gjennom krisen på en mest mulig trygg og sikker måte.

Om ECHO

ECHO-studien er for barn fra 9-12 år som er mer engstelig og/eller triste enn andre barn. I grupper på skolen skal barna lære seg mestringsstrategier.

Mer informasjon om studien