Samtykke til deltakelse

Om du ønsker å samtykke på vegne av ditt barn kan du gjøre det her (åpent fra 4. til 29. januar 2021). Om dere har felles foreldreansvar skal begge foreldre samtykke.

Januar 2021: 
Møt Vegard, gruppeleder i Ullern bydel

Første skoledag i 2021 fikk Vegard S. Kristiansen, en av våre gruppeledere ved Skøyen skole i Ullern, besøk av prosjektleder Simon-Peter Neumer. Vegard avsluttet før jul sin andre gruppe i ECHO prosjektet, og er nå spent på hvordan den nye gruppen til våren blir.

Selv om et par av barna trengte litt ekstra motivasjon for å begynne, så opplevde Vegard at alle barna i Mestrende barn gruppene var veldig motivert til å delta etter hvert. Han la særlig merke til dette i den tiden da skolen var stengt pga. COVID-19 og barna møtte opp på gruppemøtene selv om de egentlig ikke måtte være fysisk i skolen.

Det er ikke bare leker og morsomme ting vi jobber med i ECHO, likevel satte barna stor pris på gruppene og flere av barna hadde lyst til å fortsette i gruppene også etterpå.
Hjemmekontor-tilværelsen for mange foreldre pga. COVID-19 ga ekstra tid til å følge opp aktiviteter sammen med barnet, og barna hadde mulighet til å jobbe med oppgavene videre mens skolen var stengt. Men alle var enige at de savnet gruppene. Å oppleve fellesskapet i gruppene, det sosiale, er nok for mange barn noe av det viktigste.

Vi når de barna som har behov for litt hjelp, det er Vegard sikker på. Selv om noen av utfordringene (f.eks. det å presentere noe foran klassen, grue seg til å reise til leirskole) kanskje ikke virker som så store begivenheter for foreldrene, så er de nok veldig viktige milepæler i barnas skolehverdag.

Det er viktig at barnet er informert om ECHO og flott hvis barnet har tatt eget initiativ for å være med. Hvis det er tilfelle, og foreldrene tror at det kunne være meningsfullt, så bør man bare melde seg på, sier Vegard.ECHO på Barn- og Unge Kongressen 1.-2.desember 2020

ECHO var godt representert på årets barn- og unge kongress med hele 6 digitale postere. Hør nasjonal prosjektleder Simon-Peter Neumer og prosjektleder i Midt-Norge fortelle hvorfor dette er viktig for oss.


Hammerfest kommune deltar i ECHO-studien

Hammerfest er en av kommunene som deltar med tre skoler i ECHO-studien.
Fagansvarlig for barn og unge tjenesten, Heidi Dahl, forteller om stort engasjement omkring arbeidet med Mestrende barn grupper i Hammerfest.

Her ser vi tre fornøyde gruppeledere som har avsluttet gruppe ved Baksalen skole;
Bjørn Erik Hansen, Inger Langvoll Wembstad og Sigrid Larsen. 

Prosjektet fortsetter også i 2021.


«Våte klær, løse t
enner, stol med hjul- det er ikke alltid lett å holde konsentrasjon og oppmerksomheten rettet mot dagens tema» 

Ved Tårnåsen skole i Nordre Follo jobber gruppelederne i ECHO Randi Sundmark Sagvolden, Nina Stenvik Granly og Kristin Ringkjøb Tormodsgard med Mestrende Barn grupper. De synes det er viktig å være med i ECHO fordi triste og engstelige barn kan falle under radaren og derfor være vanskelige å nå. De liker at de i barnegruppene klarer å skape en trygg atmosfære hvor barna kan fortelle om tanker og følelser, og at de får følge barnas utvikling i en intens periode. Les intervju med gruppelederne om hvordan det er å drive barnegrupper!

Gi barna som strever hjelp til mestring på egen premisser
10.november 2020: Ny kronikk publisert på Forskning.no: Uke 39: Veldig god rekruttering til ECHO-grupper.
I løpet av de neste to ukene vil i alt 33 grupper starte opp programmet Mestrende Barn som en del av ECHO-studien. Under de rådende forhold med Korona og smittevern er dette et fantastisk resultat som betyr at mellom 150 og 200 barn, rundt omkring i landet, får hjelp til å mestre engstelige og triste tanker og følelser! Prosjektgruppen vil rette en stor takk til alle som har bidratt med rekruttering og kartlegging for å få dette til!

Skoler fra nord, midt og øst i Norge som er med i ECHO:


7. til 9.september gjennomførte vi opplæring av nye gruppeledere i ECHO-studien. Opplæringen ble holdt i Oslo, med deltakere fra hele landet.

Vi har laget flere instruksjonsvideoer som viser hvordan man håndterer de ulike betingelsene i studien: blant annet oppstart av VR briller, hvordan gruppelederne får tilgang til den digitale versjonen av Mestrende barn programmet og «MittEcho» appen. Vi håper at vi på denne måten har gitt en mer fleksibel opplæring av gruppelederne, og at vi samtidig kan gjøre det enklere å ta alle verktøy i studien i bruk. 
I klippet nedenfor  kan du se barn og voksne fortelle om erfaringer med å delta i Mestrende barn gruppe i TIM-studien. 

OBS: i denne studien kunne også 8-åringer delta, og alle foreldre deltok i gruppe. Dette er endret i ECHO-studien. 

03. april 2020
Slik snakker du med barn om koronaviruset

Vi opplever at det er stor usikkerhet rundt omkring i Norge i dag. Mange er redde for hva denne krisen vil bringe på kort, men også på lang sikt.

Her finner dere noen råd om hvordan dere kan hjelpe deres barn gjennom krisen på en mest mulig trygg og sikker måte.

Om ECHO

ECHO-studien er for barn fra 9-12 år som er mer engstelig og/eller triste enn andre barn. I grupper på skolen skal barna lære seg mestringsstrategier.

Mer informasjon om studien