03/04/2020
Slik snakker du med barn om koronaviruset

Vi opplever at det er stor usikkerhet rundt omkring i Norge i dag. Mange er redde for hva denne krisen vil bringe på kort, men også på lang sikt.

Her finner dere noen råd om hvordan dere kan hjelpe deres barn gjennom krisen på en mest mulig trygg og sikker måte.

17/03/2020:

I denne spesielle tiden vil vi informere dere om at ECHO-studien fortsetter, og så snart det er forsvarlig ønsker vi å komme i gang med gruppene igjen.
Vi vil holde dere oppdatert så godt det lar seg gjøre.

Spørreskjema til foresatte og til lærer har blitt sendt ut.
Har du mottatt epost om dette håper vi at du tar deg tid til å besvare spørreundersøkelsen. Hvert enkelt svar er viktig for oss.13/03/2020:
På grunn av coronaviruset har det blitt noen forsinkelser med utsendelse av informasjon.

12/03/2020
Viktig melding:

Som følge av coronaviruset, stengte skoler og arbeidet med å begrense smittefaren tar skolene en pause med gruppene.

Mer informasjon om oppstart av gruppene igjen kommer etter hvert som informasjonen om helsesituasjonen i landet oppdateres. Vi vil gjøre vårt beste for å gi barn det tilbudet de er forespeilet.

Har du digitale timer?

I denne tiden hvor gruppene ikke drives vil også publiseringen av digitale timer ta en pause, da det er meningen at cirka annenhver time skal leveres digitalt og annenhver time i gruppesetting med gruppeledere.


Om ECHO

ECHO-studien er for barn fra 9-12 år som er mer engstelig og/eller triste enn andre barn. I grupper på skolen skal barna lære seg mestringsstrategier.

Mer informasjon om studien

47 skoler fra nord, midt og øst i Norge er med i ECHO: