Filter posts

Barnegrupper Vår 21 er klare!

Spørreskjemaene har nå blitt besvart av 341 elever som meldte seg på ECHO-studien våren 2021.

263 av elevene skåret høyt på engstelse- og tristhetssymptomer, og det ligger dermed an til å kunne bli gruppe ved 33 av 34 skoler som har rekruttert barn dette semesteret.

Read more

ECHO på Barn og Unge Kongressen

ECHO var godt representert på årets barn- og unge kongress med hele 6 digitale postere. Hør nasjonal prosjektleder Simon-Peter Neumer og prosjektleder i Midt-Norge fortelle hvorfor dette er viktig for oss.
Read more

Archive