Filter posts

«Vet du, jeg tør å gå nedi kjelleren helt alene nå»

Siden tidlig i fjor har Skogn barne- og ungdomsskole og Frol barneskole deltatt i Echo-studien. Her har barna fått tilbud om å delta i en såkalt Mestrende Barn-gruppe. Målet med studien er å videreutvikle og evaluere et lavterskeltilbud for barn fra 8-12 år som er litt mer triste og engstelige enn andre barn. I gruppen lærer man seg mestringsstrategier på skolen.

Publisert i Innherred avis 15.mai 2021
Tekst: Anders Vinje
Read more

Barnegrupper Vår 21 er klare!

Spørreskjemaene har nå blitt besvart av 341 elever som meldte seg på ECHO-studien våren 2021.

263 av elevene skåret høyt på engstelse- og tristhetssymptomer, og det ligger dermed an til å kunne bli gruppe ved 33 av 34 skoler som har rekruttert barn dette semesteret.

Read more

Archive