Comment

Siste datainnsamling i ECHO

April 2023:

Etter påske vil de som deltok i ECHO-studien for ett år siden, våren 2022, bli invitert til å svare på en oppfølgingsundersøkelse. Dette blir den aller siste i ECHO-studien.

Add a comment

Email again: