Comment

Støttet av Kavli

Echo-studien har fått 12,4 millioner kroner fra Kavlifondet
Echo-studien har fått 12,4 millioner kroner fra Kavlifondet for å utvikle og evaluere et lavterskel behandlingsopplegg laget for skolegrupper med barn fra 9-12 år som har symptomer på angst og depresjon.
Les mer på r-bup.no

Add a comment

Email again: