VÅREN 2020:
store skoler (mer enn en klasse på trinnet) er det 6.trinn som inviteres inn i ECHO-studien januar 2020. 
små skoler (kun en klasse på trinnet) vil 5. og 6.trinn inviteres i ECHO-studien januar 2020. Barna som skal delta, og som har samtykke fra foreldre, skal fylle ut kartleggingsskjema i uke 5.